הורדת הרצאות - רואי זרחיה

רואי זרחיה- הורדת הרצאות


בעמוד זה ניתן להוריד את הרצאותיו של מר רואי זרחיה בקורסים המועברים במוסדות
השונים ברחבי הארץ, ביניהם אוניברסיטת בר-אילן, המכללה למנהל, מכללת שנקר להנדסה ועיצוב, סמינר הקיבוצים, המכללה האקדמית לישראל, מכללה החרדית.

על מנת למצוא את ההרצאה הרלוונטית לכם, בחרו את הסימסטר ואת מוסד הלימוד
בו אתם לומדים וכנסו לעמוד המתאים בעמוד זה יופיעו ההרצאות להורדה.

בהצלחה


להורדת סילבוס הקורס, קבצי הרצאות ועדכונים שוטפים בקורס, אנא בחרו את מוסד הלימודים ואת הקורס אותו אתם לומדים:מוסדות אקדמאים בהם ניתן להוריד את הרצאותיו של רואי זרחיה
שנקר - בית הספר להנדסת תעשיה וניהול

קורס בסיסי נתונים
מכללת שנקר

האקדמית תל אביב יפו - המחלקה למדעי המחשב

קורס מערכות בסיסי נתונים

האקדמית תל אביב יפו
אוניברסיטת בר אילן - המחלקה למדעי המחשב

קורס מסדי נתונים
אוניברסיטת בר אילן

המכללה למנהל - המחלקה למדעי המחשב

קורס מערכות בסיסי נתונים

המכללה למנהל

המכללה האקדמית לישראל

מנהל מערכות בריאות - קורס יישומי מחשב למנהלים
ניהול טכנולוגיות מידע - קורס מבוא למחשבים
מנהל מערכות בריאות - קורס ניהול נתונים מידע וידע

המכללה האקדמית לישראל

המכללה החרדית בירושלים - המחלקה לניהול ולוגיסטיקה

קורס מערכות מידע ניהוליות

המכללה החרדית בירושלים

המכללה האקדמית לישראל - המחלקה למדעי המחשב

קורס ניהול מסדי נתונים

המכללה לישראל

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

טכנולוגיות מידע - קורס מסדי נתונים

מכללת סמינר הקיבוצים
מכללת שנקר - המחלקה לתעשיה וניהול

קורס השלמה באקסל
מכללת שנקר
אוניברסיטת בר אילן - תואר שני במנהל עסקים

קורס עקרונות מערכות מידע
קורס משחק עסקים
אוניברסיטת בר אילן
תעשיה אווירית בתוכנית של אוניברסיטת בר אילן
תעשיה אווירית
מכללת שנקר - אגודת הסטודנטים

בסיסי נתונים - קורס מתקדם
מכללת שנקר
מכללת שנקר - אגודת הסטודנטים

אקסל - קורס למתקדמים
מכללת שנקר
Nespresso Israel

קורס בסיסי נתונים
Nespresso Israel