הורדת הרצאות - רואי זרחיה

רואי זרחיה קורס בסיסי נתונים בשנקר


עמוד זה מכיל את כל ההרצאות והתרגולים בקורס "בסיסי נתונים" הנערך בסימסטר א'
לשנת תשע"ח בבית הספר להנדסת תעשיה וניהול במכללת שנקר

ההרצאות והתרגולים של רואי זרחיה יעלו לאתר אחת לשבוע וניתן יהיה להורידם בכל שעות היממה. כמו כן, מומלץ להתעדכן באתר על הודעות שוטפות בנושא הקורס, החומר הלימודי והגשת תרגילים. חומרי הלימוד בכל התרגולים זהים לחלוטין, עם זאת על כל סטודנט להגיע לשעות התרגול בהן הוא רשום.

בהצלחה

'שנת תשע"ח - סימסטר א
מכללת שנקר

הודעות שוטפות


בהצלחה בסמסטר א
27-10-2017
הועלתה הרצאה מספר 1
27-10-2017
MySql קובץ הסבר מעודכן להתקנת תוכנת
לחצו כאן להורדת קובץ ההתקנה
27-10-2017
הועלתה הרצאה מספר 2
02-11-2017
הועלתה הרצאה מספר 3
10-11-2017

תרגיל בית מספר 1

10-11-2017
הועלתה הרצאה מספר 4
18-11-2017
הועלתה הרצאה מספר 5
24-11-2017
פתרון תרגול כיתה מספר 5
24-11-2017
הועלתה הרצאה מספר 6
01-12-2017
פתרון תרגיל כיתה מספר 6
01-12-2017

תרגיל בית מספר 2

01-12-2017
פתרון תרגיל כיתה מספר 6ב
09-12-2017
הועלתה הרצאה מספר 7
09-12-2017
פתרון תרגיל כיתה מספר 7
16-12-2017
הועלתה הרצאה מספר 8
16-12-2017
הועלתה הרצאה מספר 9
23-12-2017
הועלתה הרצאה מספר 10
29-12-2017
פתרון תרגיל כיתה מספר 8
29-12-2017

תרגיל בית מספר 3

29-12-2017
פתרון תרגיל כיתה מספר 9
05-01-2018
הועלתה הרצאה מספר 11
05-01-2018
הועלתה הרצאה מספר 12
12-01-2018
פתרון תרגיל כיתה מספר 10
12-01-2018
הועלתה הרצאה מספר 13
19-01-2018
פתרון תרגיל כיתה מספר 11
19-01-2018
הרצאות בקורס בסיסי נתונים
___________________________________________________________________

הרצאה 01              הרצאה 02              הרצאה 03              הרצאה 04              הרצאה 05

הרצאה 06              הרצאה 07              הרצאה 08              הרצאה 09              הרצאה 10

הרצאה 11              הרצאה 12              הרצאה 13
___________________________________________________________________תרגולים בקורס בסיסי נתונים
___________________________________________________________________

תרגול 01              תרגול 02              תרגול 03              תרגול 04              תרגול 05

תרגול 06              תרגול 06ב              תרגול 07              תרגול 08              תרגול 09

תרגול 10              תרגול 11
___________________________________________________________________