הורדת הרצאות - רואי זרחיה

רואי זרחיה קורס בסיסי נתונים בשנקר


עמוד זה מכיל את כל ההרצאות והתרגולים בקורס "בסיסי נתונים" הנערך בסימסטר א'
לשנת תש"ע במחלקה להנדסת תעשיה וניהול במכללת שנקר

ההרצאות והתרגולים של רואי זרחיה יעלו לאתר אחת לשבוע וניתן יהיה להורידם בכל שעות היממה. כמו כן, מומלץ להתעדכן באתר על הודעות שוטפות בנושא הקורס, החומר הלימודי והגשת תרגילים. חומרי הלימוד בכל ההרצאות ובכל התרגולים זהים לחלוטין.

בהצלחה

'שנת תש"ע - סימסטר א
מכללת שנקר

הודעות שוטפות


הועלה לאתר הקובץ של הרצאה מספר 1
20-10-09
MySql קובץ הסבר מעודכן להתקנת תוכנת
לחצו כאן להורדת קובץ ההתקנה
20-10-09
הועלה לאתר הקובץ של הרצאה מספר 2
25-10-09
הועלה לאתר הקובץ של הרצאה מספר 3
03-11-09
הועלה לאתר הקובץ של הרצאה מספר 4
10-11-09
הועלה לאתר הקובץ של תרגיל1 להגשה ל 22 לנובמבר
15-11-09
הועלה לאתר הקובץ של הרצאה מספר 5
16-11-09
הועלה לאתר הפתרון של תרגול כיתה 5
20-11-09
הועלה לאתר הקובץ של הרצאה מספר 6
23-11-09
הועלה לאתר הקובץ של הרצאה מספר 7
30-11-09
הועלה לאתר הפתרון של תרגול כיתה 7
05-12-09
הועלה לאתר הקובץ של תרגיל2 להגשה ל 20 לדצמבר
06-12-09
הועלה לאתר הקובץ של הרצאה מספר 8
07-12-09
הועלה לאתר הפתרון של תרגול כיתה 9
19-12-09
הועלה לאתר הקובץ של הרצאה מספר 10
21-12-09
הועלה לאתר הפתרון של תרגול כיתה 10
25-12-09
הועלה לאתר הקובץ של תרגיל3 להגשה ל 3 לינואר
26-12-09
הועלה לאתר הקובץ של הרצאה מספר 11
27-12-09
הועלה לאתר הקובץ המעודכן של תרגיל3 להגשה ל 3 לינואר
28-12-09
הועלה לאתר הקובץ של הרצאה מספר 12
04-01-10
הועלה לאתר הקובץ של הרצאה מספר 13
10-01-10
הועלה לאתר הפתרון של תרגול כיתה 12
15-01-10
הועלה לאתר הפתרון של תרגול כיתה 13
15-01-10
הועלה לאתר הקובץ של הרצאה מספר 14
19-01-10

בהצלחה בבחינה

21-01-10
הרצאות בקורס בסיסי נתונים
___________________________________________________________________

הרצאה 01              הרצאה 02              הרצאה 03              הרצאה 04              הרצאה 05

הרצאה 06              הרצאה 07              הרצאה 08              חנוכה 09              הרצאה 10

הרצאה 11              הרצאה 12              הרצאה 13              הרצאה 14
___________________________________________________________________תרגולים בקורס בסיסי נתונים
___________________________________________________________________

תרגול 01              תרגול 02              תרגול 03              תרגול 04              תרגול 05

תרגול 06              תרגול 07              תרגול 08              תרגול 09              תרגול 10

תרגול 11              תרגול 12              תרגול 13              תרגול 14
___________________________________________________________________